Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Spider = Spindel

Spider är en del av kapitlet Djur.