Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Spleen = Mjälte

Spleen är en del av kapitlet Inuti kroppen.