Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sprit heter Liquor på engelska

Sprit är en del av kapitlet Drycker.