Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Squash = Saft

Squash är en del av kapitlet Drycker.