Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Stad heter City på engelska

Stad är en del av kapitlet Geografi.