Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Statistik heter Statistics på engelska

Statistik är en del av kapitlet Matematik.