Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Steel = Stål

Steel är en del av kapitlet Stenar och material.