Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Stretch = Sträcka

Stretch är en del av kapitlet Verb - Rörelse.