Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Subway = Tunnelbana

Subway är en del av kapitlet Transport.