Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Suga heter Suck på engelska

Suga är en del av kapitlet Verb - Kroppen.