Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Supernova = Supernova

Supernova är en del av kapitlet I rymden.