Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Supply = Utbud

Supply är en del av kapitlet Ekonomi.