Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Svara heter Answer på engelska

Svara är en del av kapitlet Verb - Kognition.