Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Svart heter Black på engelska

Svart är en del av kapitlet Färger.