Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Sylt heter Jam på engelska

Sylt är en del av kapitlet Mat.