Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Syrsa heter Cricket på engelska

Syrsa är en del av kapitlet Insekter.