Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tand heter Tooth på engelska

Tand är en del av kapitlet Kroppen.