Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tax = Skatt

Tax är en del av kapitlet Ekonomi.