Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tell = Berätta

Tell är en del av kapitlet Verb - Kognition.