Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Temple = Tempel

Temple är en del av kapitlet Byggnader.