Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ten = Tio

Ten är en del av kapitlet Nummer.