Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tendon = Sena

Tendon är en del av kapitlet Inuti kroppen.