Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Thick = Tjock

Thick är en del av kapitlet Adjektiv.