Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tills heter Until på engelska

Tills är en del av kapitlet Konjunktioner.