Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Timjan heter Thyme på engelska

Timjan är en del av kapitlet Grönsaker och örter.