Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Titanium = Titan

Titanium är en del av kapitlet Grundämnen.