Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tjugo heter Twenty på engelska

Tjugo är en del av kapitlet Nummer.