Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tom heter Empty på engelska

Tom är en del av kapitlet Adjektiv.