Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tomat heter Tomato på engelska

Tomat är en del av kapitlet Grönsaker och örter.