Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tone = Ton

Tone är en del av kapitlet Musik och instrument.