Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tooth = Tand

Tooth är en del av kapitlet Kroppen.