Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Torka heter Draught på engelska

Torka är en del av kapitlet Väder.