Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tornado = Tromb

Tornado är en del av kapitlet Väder.