Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Train = Tåg

Train är en del av kapitlet Transport.