Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tretton heter Thirteen på engelska

Tretton är en del av kapitlet Nummer.