Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tro heter Believe på engelska

Tro är en del av kapitlet Verb - Kognition.