Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tromb heter Tornado på engelska

Tromb är en del av kapitlet Väder.