Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tulpan heter Tulip på engelska

Tulpan är en del av kapitlet Växter och träd.