Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tunga heter Tongue på engelska

Tunga är en del av kapitlet Kroppen.