Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tunn heter Thin på engelska

Tunn är en del av kapitlet Adjektiv.