Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Tunnelbana heter Subway på engelska

Tunnelbana är en del av kapitlet Transport.