Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Turkos heter Turquoise på engelska

Turkos är en del av kapitlet Färger.