Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Turnip = Kålrot

Turnip är en del av kapitlet Grönsaker och örter.