Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ugly = Ful

Ugly är en del av kapitlet Adjektiv.