Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ull heter Wool på engelska

Ull är en del av kapitlet Stenar och material.