Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Under = Under

Under är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.