Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ung heter Young på engelska

Ung är en del av kapitlet Adjektiv.