Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Universitet heter University på engelska

Universitet är en del av kapitlet Byggnader.