Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Universum heter Universe på engelska

Universum är en del av kapitlet I rymden.