Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Vacker heter Beautiful på engelska

Vacker är en del av kapitlet Adjektiv.